رفتن به مطلب
انجمن گروه برنامه نویسی basicofdata

زامارین اندروید

زیر دسته های تالار

 1. برنامه های ساخته شده توسط شما

  برای دریافت نظرات دیگر کاربران {ویا تبلیغ از برنامه خود} برنامه خود را در این قسمت قرار دهید.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 2. در خواست ها

  در خواست های زامارین {xamarin}  در این انجمن قرار دارد.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 3. پرسش و پاسخ

  پرسش و پاسخ مربوط به زامارین {xamarin} در این انجمن انجام میشود.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 4. آموزش های متنی

  تاپیک های پشتیبانی آموزش های متنی زامارین اندروید در بخش آموزش در این انجمن قرار دارد.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 5. قطعه کد ها

  تاپیک های پشتیبانی قطعه کد های زامارین اندروید در بخش آموزش در این انجمن قرار دارد.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 6. آموزش کتابخانه ها

  تاپیک های پشتیبانی آموزش های کتابخانه های زامارین اندروید در بخش آموزش در این انجمن قرار دارد.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 7. کتابخانه ها

  تاپیک های پشتیبانی کتابخانه های زامارین ویندوز در بخش دریافت دراین انجمن قرار میگیرد.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 8. سورس کد ها

  تاپیک های پشتیبانی سورس کد های زامارین ویندوز در بخش دریافت دراین انجمن قرار میگیرد.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 9. ابزار ها

  تاپیک های پشتیبانی ابزار های زامارین ویندوز در بخش دریافت دراین انجمن قرار میگیرد.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
×