رفتن به مطلب
انجمن گروه برنامه نویسی basicofdata

اندروید استودیو

زیر دسته های تالار

 1. پرسش و پاسخ

  پرسش و پاسخ مربوط به اندروید استودیو در این انجمن انجام می شود

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 2. درخواست ها

  در خواست های اندروید استودیو در این انجمن قرار دارد

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 3. برنامه های ساخته شده توسط شما

  برای دریافت نظرات دیگر کاربران {ویا تبلیغ از برنامه خود} برنامه خود را در این قسمت قرار دهید.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 4. آموزش های متنی

  تاپیک های پشتیبانی آموزش های متنی اندروید استودیو در بخش آموزش در این انجمن قرار دارد.

  3
  ارسال
 5. ابزار ها

  تاپیک های پشتیبانی ابزار های اندروید استودیو در بخش دریافت دراین انجمن قرار میگیرد.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 6. کتابخانه ها

  تاپیک های پشتیبانی کتابخانه های اندروید استودیو در بخش دریافت دراین انجمن قرار میگیرد.

  8
  ارسال
 7. سورس کد ها

  تاپیک های پشتیبانی سورس کد های اندروید استودیو در بخش دریافت دراین انجمن قرار میگیرد.

  3
  ارسال
 8. آموزش کتابخانه ها

  تاپیک های پشتیبانی آموزش های کتابخانه های اندروید استودیو در بخش آموزش در این انجمن قرار دارد.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
 9. قطعه کد ها

  تاپیک های پشتیبانی قطعه کد های اندروید استودیو در بخش آموزش در این انجمن قرار دارد.

  • تا کنون مطلبی ارسال نشده است
×